Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie autochtone bomen

Agenda

Na de lezing van februari zal Bert Maes ons nu tijdens een excursie door het Vijlenerbos laten zien welke kenmerken autochtone bomen hebben en hoe we ze kunnen herkennen. We bezoeken daarbij het Vijlenerbos
We beginnen in het Kerperbosch, een terrein dat beheerd word door Staatsbosbeheer.
Dit bosgebied is grotendeels bosreservaat, d.w.z. dat het wordt overgelaten aan de natuur. Dit plateau deel is begroeid met een karakteristiek wintereiken-beukenbos. Naast de Wintereiken en de Beuk groeien er ook Zomereik, beide berkensoorten, Wilde lijsterbes, Sporkehout en lokaal soorten als Wilde mispels, Wilde appel, Bosroos en Ruwe iep.
’s Middags bezoeken we het Vijlenerbosch bij de Zevenwegenweg en de Epenerbaan. In dit gebied vinden we zowel oude boskernen als monumentale (knot)bomen. Het voorkomen van de vele knotbomen hier wijst erop dat er in het verleden sprake geweest van diverse agrarische -/bos activiteiten alhier.
Leiding: Bert Maes (verplichte aanmelding voor 24 april via maes.dool@planet.nl)
Vertrek: 10.00 uur parkeerplaats Boscafé Het Hijgend Hert te Vijlen, rond 13.00 uur rijden we naar de parkeerplaats Zevenwegenweg-Epenerbaan..

Organisatie
Kring Heerlen, Plantenstudiegroep
Vertrek
parkeerplaats Boscafe het Hijgend Hert, 10:00 Rugweg te Vijlen
Excursieleiding
Bert Maes
Tijd
Zaterdag, 27 april 2024, van 10:00 tot ongeveer 15:30 uur
Toegang
Openbaar
Opgave
Opgeven verplicht! (maes.dool@planet.nl)